Share Button

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้เตรียมจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเก็บเหรียญไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาการจัดทำรูปแบบเหรียญ และระยะเวลาการเปิดให้ประชาชนได้จอง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและสำนักพระราชวังพิจารณา

โดยเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต จะมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ 1.เหรียญทอง เบื้องต้นกำหนดราคาสูงสุด 50,000 บาท 2.เหรียญเงิน
3.เหรียญทองแดงขนาดใหญ่
4.เหรียญทองแดงเล็ก เบื้องต้นกำหนดราคา 100 บาท ซึ่งใช้เวลาในการผลิตโดยปกติประมาณ 1 ปี เนื่องจากต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบที่จะนำใช้เป็นภาพหน้าเหรียญ

สำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยผลิตและจำหน่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ ปัจจุบันที่ยังมีและพร้อมจำหน่ายได้ 24 แบบ จำนวนรวมทั้งสิ้น 3-4 ล้านเหรียญ


และขณะนี้มีประชาชนเดินทางมาแลกเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกของในหลวงที่ประชาชนตามหา เช่น 1.เหรียญครบรอบพระชนมายุ 3 รอบ 36 พรรษา ราคาหน้าเหรียญ 1 บาท
2.เหรียญครบรอบครองราชย์ 50 ปี
3.เหรียญครองราชย์ 30 ปี ราคา 20 บาท
4.เหรียญ 1 บาท
5.เหรียญ 5 บาท
6.เหรียญ 10 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ที่ผลิตและสั่งจองจนครบกำหนดแล้ว ประกอบด้วย
1.เหรียญกษาปณ์ทองคำขัดเงา ราคา 16,000 บาท จำหน่าย 30,000 บาท
2.เหรียญกษาปณ์เงิน ราคา 800 บาท จำหน่าย 1,600 บาท
3.เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว(ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคา 50 บาท จำหน่าย 50 บาท

ทางกรมฯเตรียมแผนการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยตั้งเป้าหมายจะผลิตไม่เกิน 20% ในปีงบประมาณ 2560 คิดเป็น 800 ล้านเหรียญ ในปีงบประมาณ 2559 ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ไปแล้ว 1,400 ล้านเหรียญ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนหน้าเหรียญกษาปณ์ใหม่นั้น คงต้องรอกระบวนการและความชัดเจน โดยกรมธนารักษ์เตรียมพร้อมการดำเนินงานแล้ว เบื้องต้นต้องรอให้มีการโปรดเกล้าในการผลิตเหรียญกษาปณ์แบบใหม่ก่อน ถึงจะเริ่มดำเนินการได้ ส่วนเหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันยังใช้ควบคู่กันไป โดยจะไม่มีการเรียกคืน แต่จะให้มีการใช้เหรียญกษาปณ์จนหมดอายุ ก่อนนำมาหลอมทำลาย

Facebook Comments
Share Button