Share Button

ครม.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม 2560

และยืนยันว่า วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นี้ ทางสำนักพระราชวังยังคงมีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆตามปกติ โดยเปลี่ยนจาก “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็น”วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9″ แต่สำหรับในปี 2560 และปีต่อๆไปนั้น คงยังไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้

Facebook Comments
Share Button