Share Button

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกใช้ธนบัตรที่ระลึก ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ธปท. ได้รับ พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ ธนบัตรที่ระลึก ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะออกใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป


ธนบัตรชุดใหม่นี้ มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท โดยมีลักษณะด้านหน้าเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน สาหรับภาพด้านหลังธนบัตร ได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดาริ ที่สะท้อนเรื่องราวตลอดช่วงรัชสมัย ของพระองค์ท่าน ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยคุ้นตาในแต่ละช่วงพระชนมพรรษา และทาให้ย้อนราลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชน ดังนี้
– ชนิดราคา 20 บาท พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ (Seehof) เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
– ชนิดราคา 50 บาท ​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระตำหนักวิลล่าวัฒนา ในระหว่างที่ทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศวิตเซอร์แลนด์
– ชนิดราคา 100 บาท พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านกูตง-บ้านบาโงกูโบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๒๘
– ชนิดราคา 500 บาท ​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านยูโย จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๓๙
– ชนิดราคา 1000 บาท พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จลง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๐
​วันประกาศออกใช้ ​ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
​วันจ่ายแลก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

ธนบัตรชุดใหม่นี้ มีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 และได้เพิ่มเติม ลักษณะพิเศษ คือ การเรืองแสงบริเวณเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง

ธนบัตรชุดใหม่นี้ จะออกใช้หมุนเวียนพร้อมกันทุกชนิดราคา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรได้ตามช่องทางปกติผ่านทางธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนปกติ


Facebook Comments
Share Button