Share Button

ประชาชนสนใจหาสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผลิตโดยกรมธนารักษ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเหรียญหมดเวียน,เหรียญที่ระลึก, เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ จำนวน 3-4 ล้านเหรียญ ที่ยังมีให้เก็บสะสม

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ที่มีราคาหน้าเหรียญ มีหลายวาระพิเศษ
เหรียญมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 นั้น มีทั้งหมด 6 แบบ คือ
1. เหรียญ 80 พรรษา รัชกาลที่ 9
2. เหรียญ 50 ปี ฝนหลวง
3. เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
4. เหรียญ 50 ปี กาญจนภิเษก
5. เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินฯ (ทองคำขัดเงา)
6. เหรียญ “UNDP” เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549” หรือเหรียญ UNDP ซึ่งเป็นเหรียญเงิน มีราคาหน้าเหรียญเริ่มตั้งแต่ 900 บาท และมีราคาแลก 1,800 บาท มีจำหน่ายที่โรงกษาปณ์ รังสิต

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่จุดจำหน่ายเหรียญ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์ มีจำหน่าย รุ่นเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของ “สำนักงานบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์” คนละ 1 ชุด ในราคา 1,000 บาท มีทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้
1. เหรียญ 20 บาท 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 จำนวน 5 เหรียญ
2. เหรียญ 20 บาท 80 พรรษา ราชินี จำนวน 5 เหรียญ
3. เหรียญ 20 บาท 50 ปีฝนหลวง จำนวน 5 เหรียญ
4. เหรียญ 20 บาท เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน จำนวน 5 เหรียญ
5. เหรียญ 20 บาท สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 5 เหรียญ
6. เหรียญ 50 บาท 84 พรรษา ราชินี จำนวน 10 เหรียญ

“เหรียญที่ระลึก” ที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เป็นผู้ดูแลและจำหน่ายเหรียญที่ระลึกและผลิตภัณฑ์เหรียญที่เป็นทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์และหมดวาระไปแล้ว เช่น เหรียญสิริราชสมบัติ 60 ปี (กาญจนภิเษก) เหรียญของสำนักทรัพย์สินที่มีค่าของแผ่นดิน คือ เป็นเหรียญที่ระลึกในแผ่นพับ ภายในบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระต่างๆ
เหรียญสะสมที่ระลึก ของสำนักงานทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน มี 7 ชุด ราคา 1,650 บาท คือ
1. Circulation coin of Thailand 2014
2. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนพุทธศักราช 2555
3. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนพุทธศักราช 2556
4. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคาหน้าเหรียญ 10 บาท พุทธศักราช 2531
5. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
6. เหรียญที่ระลึก พระคลัง เพชรยอดมงกุฎ พ.ศ.2556
7. เหรียญเงิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี (หน้าเหรียญ 10 บาท รัฐบาลไทย 9 มิถุนายน 2514)

จุดจำหน่ายแลกเหรียญ มี 3 แห่งด้วยกัน ซึ่งเปิดจำหน่ายให้กับประชาชน โดยรับบัตรคิว จำนวน 200 คิวต่อวัน ในวันจันทร์ – ศุกร์ เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป ในแต่ละวันและแต่ละแห่ง จะมีเหรียญให้แลกแตกต่างกันไป จะเปิดให้แลกเหรียญจนกว่าจะหมด
1. เหรียญโรงกษาปณ์ รังสิต ซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ จะมีครบเกือบทุกประเภทประมาณ 10 แบบ
2. กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์ มีจำหน่ายเหรียญ 5 แบบ
3. ศูนย์แลกเหรียญ ถนนจักรพงษ์

สำหรับประชาชนในต่างจังหวัดนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดให้แลกที่คลังจังหวัดทั่วประเทศ แต่มีการรวบรวมเหรียญส่วนนี้ไว้ให้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการกระจายต่อไปให้ได้ครบทุกจังหวัด ซึ่งรายละเอียดเหรียญที่จะนำมาให้ประชาชนเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกจะเป็นวาระไหนนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดที่จะดำเนินการขอเบิก

ที่มา และ ข้อมูล : Manager Online
ขอขอบคุณ : http://manager.co.th/

,

Facebook Comments
Share Button