Share Button

“วิน-รัตนพล” ภูมิใจได้เกิดใต้ร่มพระบารมี ร.9 เผยยึด “พระบรมราโชวาท” ในการดำเนินชีวิต เป็นศิลปินที่เหล่าวัยรุ่นยกให้เป็นแบบอย่าง อีกหนึ่งคนสำหรับ “วิน-รัตนพล เก่งเรียน” เจ้าของเพลง “เธอแค่รับไป” ค่าย Five Four Records (ไฟว์ โฟร์ เรคคอร์ด) ที่เจ้าตัวบอกว่าส่วนสำคัญที่ทำให้มีวันนี้ได้นั้นก็เพราะยึดหลัก “การแก้ปัญหาด้วยปัญญา” พระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้เตือนใจในเวลาที่เจออุปสรรค์


“ภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี ได้เห็น ได้รับรู้สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อประชาชนชาวไทยเสมอมา คงไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนที่ทรงงานหนัก และทรงงานตลอดเวลาเหมือนดังเช่นพระองค์ ตัวผมเองได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างจากพระบรมราโชวาท อย่างมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกท้อแท้กับการทำงาน อาจจะเพราะในช่วงนั้นมีปัญหาหลายอย่างเข้ามาทำให้เราท้อ แต่บังเอิญได้อ่านพระบรมชาโชวาทเรื่องการแก้ปัญหา ที่มีใจความประมาณว่า ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก โลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เราจึงต้องใช้สติปัญญาคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ หลังจากได้อ่าน มันก็เหมือนเป็นการเตือนสติให้เราได้คิด ได้ไตร่ตรองมากขึ้น จนทุกวันนี้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไร ผมจะคิดทบทวนจะไตร่ตรองก่อนที่จะตัดสินเสมอ”

Facebook Comments
Share Button