Share Button

รายงานความคืบหน้า เหตุเพลิงไหม้ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิร์ด จาก โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า

วันนี้ ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 11:13 น.
ทางโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ได้แจ้งข้อความดังนี้

เรียน ท่านสื่อมวลชนและลูกค้าทุกท่าน
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกความห่วงใยที่ท่านได้แสดงน้ำใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อันส่งผลกระทบต่อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ที่ต้องปิดให้บริการกะทันหัน
บริษัทฯขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ว่า ในระหว่างเกิดเหตุ ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมต่อคำแนะนำและปฏิบัติตามมาตรการรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากพนักงานของเรา ทำให้การอพยพลูกค้าทุกท่านออกนอกอาคารดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ส่งผลให้ลูกค้าทุกท่านรวมถึงพนักงานของเราทุกคนปลอดภัย
ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าทำการสำรวจพื้นที่โรงภาพยนตร์หลังเกิดเหตุ พบว่าโรงภาพยนตร์ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากเพลิงไหม้ในเหตุการณ์ดังกล่าว จากการตรวจสอบพบเพียงคราบเขม่าควันตกค้างอยู่เท่านั้น ซึ่งในระหว่างนี้ทางโรงภาพยนตร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภคให้พร้อมกลับมาให้บริการตามปกติในระดับมาตรฐาน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามทางโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ
ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน)

อัพเดท วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 12:00น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 8:48 น. ทางโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ได้แจ้งข้อความดังนี้

โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ได้รับแจ้งจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ว่าทางศูนย์ฯ คาดการณ์ว่าจะเปิดให้บริการในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ในส่วนของโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7-9 ของศูนย์ฯ นั้น มีการได้รับผลกระทบจากกลุ่มควัน จึงต้องขอประเมินสถานการณ์ว่าจะทำการเปิดให้บริการได้หรือไม่ โดยจะเรียนแจ้งให้ทราบในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562)

ขอแสดงความนับถือ
แผนกประชาสัมพันธ์
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Facebook Comments
Share Button