Share Button

” MARGIN-มาจิ้น ” Communication Design Thesis Exhibition 2017 18 ผลงานที่ สะท้อนสังคม สิ่งรอบตัว ผ่านงานดีไซน์ที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต

นาย ณภัทร เสียงสมบุญ นำทีมเสนอผลงาน Thesis ที่ทุ่มเท และเป็นก้าวสำคัญของชีวิตการศึกษา ของ นาย ณภัทร และเพื่อนกว่า 18 ชีวิต 18 แนวคิว 18 ผลงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้คอนเซ็ปท์ ข้ามขอบจิตนาการ ” MARGIN-มาจิ้น ” Communication Design Thesis Exhibition 2017 จัดแสดงบริเวณ ชั้น 1 ลานเอเทียม 2 สยามเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 นำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาสังคม สะท้อนมุมมองจากสิ่งรอบตัว ก้าวผ่านคำว่าขอบเขตและการตีกรอบ เปิดจินตนาการเชื่อมโยงแนวคิด สิ่งใกล้ตัว ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อดีต ปัจจุบัน อนาคต จิตใจ ธรรมะ ความเชื่อ โรคภัยไข้เจ็บ ผ่านงาน graphic design.. ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงกับชีวิต ในอนาคตนต่อไป ภายในงานนอกจากการแสดงผลงานทั้ง 18 ผลงานแล้ว ยังเปิดกว้างให้ทุกท่านที่มาชมได้แชร์ไอเดีย แลกเปลี่ยนกันอีกมากมาย นอกจากนี้ในวันที่ 28 ก.ค.ยังมีสีสันสนุกๆ กับมินิคอนเสิร์ต นท เดอะสตาร์ และวง @X0809 ติดตามชมผลงานและข้อมูลเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/margin.thesis/


18 แนวคิด 18 ผลงานประกอบไปด้วย
1. Intelligence Question – Quest to Know it All
Scope of work: Motion Graphics, Concept Design
Brief: “It is often understood that video gaming can ruin overall health and overlooked the potential that they can also give improvements especially in mental health. The concept of this thesis is to promote the benefits of gaming towards senior citizens, by creating a design for a brain training game application and communicating through the use of motion graphics.”
เป็นที่เข้าใจของทุกคณว่าวีดีโอเกมส์สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้ แต่พวกเรามักมองข้ามว่าเกมส์มีความสามารถที่ปรับปรุงและเสริมสุขภาพร่างกายได้เช่นกัน ธีสิสนี้จะส่งเสริมความดีนั้นให้แก่ผู้สูงอายุวัยโดยการออกแบบเกมส์ฝึกสมองและสื่อด้วยการใช้กราฟิกภาพเคลื่อนไหว
by Jarukrid Niyommalai

view More & Full size Photos

2. SPOTRIGHTS – Secret Community for Sex Workers
Scope of work: Mobile Application, Website, Promotional Materials
Brief: “Sex workers in Thailand are often exploited. Society looks down on them, and they are sometimes labeled as villains. Often, they are lacking in opportunities for education, self-protection, and health care. The purpose of this project is to emphasize the rights of sex workers and provide meaningful support. SPOTRIGHTS is a private community for sex workers that provides needed services such as education, health checks, hotlines, emergency information, and safety application.”
สปอร์ตไร้ท์ คือ ชุมชนปิดออนไลน์ สำหรับพนักงานผู้ให้บริการทางเพศ ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย การศึกษา การป้องกันตัว ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา และบริการทางด้านสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายปรึกษาปัญหา แบ่งปันความรู้ และแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพ
by Ploychali Termpaiboon
3. Marwin ‘มาวิน’ – Top-Notch motorcycle taxi
Scope of work: Branding, Mobile Application, Package Design
Brief: Motorcycle taxis are a great way to get around terrible traffic of Bangkok city. However, there are consequences from going on this transportation that makes the working professionals tend to avoid. Marwin will offer to improve the condition of the user by providing mobile application and lifestyle products; that would not only enhance the experience of the passenger while going on a trip, but would also make them reach the destination safer and neater.
ในกรุงเทพมหานคร การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีในการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ ติดขัด อย่างไรก็ตามการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ มีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งทางด้านความปลอดภัย ความสะอาด รวมถึงสภาวะอากาศที่แปรปรวน ล้วนเป็นอุปสรรคแก่ผู่โดยสารได้ ดังนั้น ‘มาวิน’ จึงพัฒนาทางเลือกใหม่ในการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ เพื่อตอบรับการใช้ชีวิตของคนเมือง

4. The Print-ciple – Empower printed matters
Scope of work: Magazine Ads, Product Designs
Brief : In the era of digital innovations, digital media became a big part of our lives. However, as we have become lost in new innovations, people have forgotten the beauty and value of printed media.To remind and raise awarness of the value of prints. This campaign is under the theme, “Principle of Design” available both on and off-line. It is primarily targeted undergraduate design students.Therefore, this project focuses on the key values which includes interactions, sensations, ownership and flexibility in order to create the new experiences toward printed media.
ในยุคท่ีสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทจนกลายส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน สื่อสิ่งพิมพ์ได้ถูกแทนที่และเลือน หายไปตามยุคสมัย อย่างไรก็ตามคุณค่าและความงามนั้นไม่สามารถแทนที่กันได้แคมเปญนี้จึงได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในภายหัวข้อทฤษฎีการออกแบบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงคุณค่าของสื่อสิ่งพิมพ์และขั้นตอนการพิมพ์อันเป็นศิลปวิทยาการที่ไม่สมควรถูกลืม
By Tanawat Koosuwan
5. Gwaeng•Grang- เเกว่ง(เเกร่ง) อยู่ที่จะเลือกมอง
Scope of work: Campaign, Photography, Editorial Design, Online Platform
Brief: “Nowadays, the young generation tends not to accept the fact of the natural lifecycle which leads to different kinds of suffering. This is why the campaign was started. The content is written from my personal experiences for people to recognise the three marks of existence and to apply the principle in their daily life by communicating via photography and graphics, as well as on social media and with inspirational talks.”
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจเเละไม่ยอมรับธรรมชาติของชีวิต จึงทำให้เกิดความทุกข์เเละปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่รู้จักเเละเข้าใจ กฏไตรลักษณ์ เเละสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเนื้อหาทั้งหมดในชิ้นงาน “เเกว่ง(เเกร่ง)” ถูกเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์เเละมุมมองของผู้สร้างงาน ที่นำมาสื่อสารผ่านทางภาพถ่ายเเละองค์ประกอบกราฟฟิก โดยสื่อสารผ่านทางงานสิ่งพิมพ์ และทาง Social Media รวมไปถึงการพูดเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational talk) by Naphat Siangsomboon
6. Between People
Scope of work: Illustration
Brief: “Non-binary gender is the gender identity of people who are neither male or female. Their existence is usually not very well known or understood mainly because of the belief that the normal gender identity can only be male or female. This belief causes discrimination to people who are non-binary and even to people who are already identified as cis gender. I created comic illustrations to demonstrate examples of situations related to this topic to raise awareness and paint a clearer understanding of the problem.”
Non-binary คือเพศสภาวะที่ไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชาย คนส่วนใหญ่มักไม่รู้จักหรือขาดความเข้าใจในคนกลุ่มนี้ งานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้จึงถูกสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและสังคมตระหนักรู้ถึงปัญหานี้มากขึ้นผ่านการใช้สื่อดิจิทัล
by Prawwan Sanmoya
7. BKK Recorder – Connecting You With Bangkok’s Old Days
Scope of work: Website, UI Design
Brief: “BKK Recorder is a website and a mobile application that connects people today with Bangkok in the good old days. It also works as a touring aid that helps promote cultural and creative tourism. Our timeline will let you explore Thai culture in terms of lifestyles back in the day, including popular places in the past, and historical fashion, music, and film. Through design and technology, this application will take you back into history.”
BKK Recorder คือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ที่เชื่อมกลุ่มคนยุคใหม่เข้ากับกรุงเทพฯในความทรงจำในช่วงปี พ.ศ. 2490-2530 นอกจากนั้น แอปพลิเคชันนี้ ยังเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนในกรุงเทพฯอีกด้วย ผ่านสถานที่สำคัญ แฟชั่น เพลงฮิต และหนังดังในสมัยต่างๆ
by Tanoy Thitiporn

8.เปิดอก เปิดใจ – When “Love” Is Not About Us.
Scope of work: Editorial Design, Illustration
Brief: “Many couples in Thai society are closed to the idea of open relationships. Thais are often scared of opening up and talking to more than one person when they are in a serious romantic relationship. Thus, they are more concerned about their self-images and gossip that affects their confidence in opening up to others. College students aged 18-25 years old seem to be the group that struggles and is confused about their relationship statuses the most. This book will encourage people to take a look at this phenomenon and give facts and information on each side of open relationships.”
ในปัจจุบัน คู่รักมีความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และเปิดใจที่จะมีทางเลือกในการจัดการกับความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้นตามไปด้วย แต่ยังขาดความเข้าใจและข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจและการจัดการกับความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ เหล่านั้น โครงการ เปิดอกเปิดใจ เป็นโครงการที่รณรงค์ให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบเปิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับกลุ่มนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ในการจัดการกับความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ ผ่านหนังสือที่รวบรวบข้อมูลและสถานการณ์จริงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและเปิดใจกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบเปิดๆ นี้มากขึ้น
by Jai Sirimongkolsakul
9. Ace’s Adventures
Scope of work: Illustrated Story, Website, Posters, Stickers
Brief: “Asexuality is a sexual orientation that is not well-known in society. “Ace’s Adventures” aims to raise awareness of asexuality through the medium of an illustrated story on a website and is targeting an audience of 9-12 year olds. With knowledge of this orientation, an identity label is available to them from an early age, they will be able to discover and identify themselves, when it is time for them to do so.”
Asexuality คือการไม่ฝักใฝ่ทางเพศ เป็นเพศวิถีซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักนักในสังคม “Ace’s Adventure” มีเป้าหมายเพื่อให้ตระหนักถึงการมีอยู่ของ asexuality ผ่านทางนิทานภาพบนสื่อเว็บไซต์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี การรู้จักเพศวิถีนี้ตั้งแต่ยังเด็ก มีความสำคัญต่อการค้นหาตัวเองของเด็กในอนาคตอีกด้วย
by Chesuda Phichaiphrome
10. Herbite – Crave It Right
Scope of work: Package Design, Branding
Brief: “Herbite offers herbal chocolate truffles designed especially for women with PMS. PMS or Premenstrual Syndrome, can be a challenging time for women. Many women who suffer from PMS report mood swings, depression, and tearfulness at this difficult time of the menstrual cycle. Herbite truffles features herbs commonly taken by women for bloating, cramping and mood swings; they are gluten-free, vegan, and all natural.”
กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน หรือ PMS คือ อาการผิดปกติหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสตรีซ้ำๆ โดยเกิดสัมพันธ์กับการมีประจำเดือน เช่น อาการปวดศีรษะ อารมณ์หงุดหงิด เจ็บคัดตึงเต้านม สิ้นค้าภายใต้แบรนด์ Herbite เป็นซ็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด ที่มีสรรพคุณช่วยในการบรรเทาอาการ PMS ได้เป็นอย่างดี
by Nitcha Fon Kittiwatcharachai
11. Siam•iotics – Unpack Cultural Idioms
Scope of work: Editorial Design, Illustrations
Brief: “Thai idioms are language metaphors that have their origins in the unique nature and norms of Thai culture. They are like a treasure box that packs an array of cultural insights, offering a profound understanding of Thai culture. Likewise, the objective of this thesis is to unpack the cultural values that lie in Thai idioms and provide a visual tool that enables tourists to understand and reach into Thai culture at a deeper level.”
สำนวนไทยคือถ้อยคำอุปมาอุปมัยที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน และมีต้นต่อถิ่นกำเนิดมาจากธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน สำนวนไทยจึงเปรียบได้กับกล่องสมบัติที่เก็บซ่อนคุณค่าทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเอาใว้รวมกัน ด้วยเหตุนี้จุดประสงค์ของงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ คือ การเปิดกล่องสำนวนไทยออก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ซ่อนอยู่ ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นและเข้าใจถึงคุณค่าของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งขึ้น
by Smith Siri

12. Forty Five Fit – Get Fit at Forty Five
Scope of work: Mobile Application
Brief: “Forty Five Fit is a mobile application that provides a convenient way for the target group of those age 45 and over to do exercise and help them to prevent injuries both during and after workouts. It’s also a place where users can come and share their tips or experiences with others. The concept of the application is based on “forty-five” because of the targeted age group and also because there will be 45 different workouts, as well as workouts that last up to 45 minutes, including warmup and cool down.”
Forty Five Fit เป็นแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ที่อำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยในการป้องกันการบาดเจ็บระหว่างและหลังการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมายแลกเปลี่ยนเทคนิคการออกกำลังกาย และแบ่งปันประสบการณ์การในการใช้แอปพลิเคชัน การออกแบบแอปพลิเคชันนี้ จะยึดเลข 45 ซึ่งมาจากอายุของกลุ่มเป้าหมาย เป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบและกำหนดโครงสร้างของแอปพลิเคชัน เช่น จำนวนท่าออกกำลังกายทั้งหมดมี 45 ท่า และสามารถใช้ท่าเหล่านั้นออกกำลังได้ถึง 45 นาที
by Pichchar Sriviseskusol
13. Diabolicult – Mortal Sins of the 21st Century
Scope of work: Posters, Motion Graphics, Blog
Brief: “The concept of traditional sins has been deep-rooted in the history of mankind, shaping the ways of human nature and nurture. With technological evolution comes the inevitable prevalence of vices and temptations. Diabolicult tackles seven contemporary sins fueled by the Digital Era. The project aims toward encouraging awareness of the 21st century sins through a series of unconventional mixed-media posters and promotional media.”
กิเลส เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความเป็นมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดสิ่งล่อใจในกิเลส เเละนำมาซึ่งความเสื่อมทางพฤติกรรมในแบบต่างๆ มากขึ้น ศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ ต้องการนำเสนอเรื่องราวของกิเลสในยุคดิจิตอล (21st century sins) เพื่อส่งเสริมให้ตระหนัก เเละระวังถึงข้อเสียของการใช้ชิวิตปัจจุบันของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น
by Achima Poon Suphat
14.หาย-นะ – Raising awareness of bacterial resistance
Scope of work: Advertising, Creative Communication
Brief: “The project aims to raise awareness of bacterial resistance in Thailand. People don’t take this seriously as it is easy to get access to antibiotics and as a result of the welfare healthcare that is provided. Also, many do not understand how dangerous it is when you do not follow the instructions of professionals or when you abuse the medicine for self-medication. In addition, my project addresses what could be done if you face a certain sickness.”
ผู้ป่วยในประเทศสามารถซื้อยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านการรักษาและคำแนะนำจากแพทย์ ทำให้เกิดภาวะ “ดื้อยา” ในผู้ป่วยมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของคนในประเทศโดยรวมอย่างมาก โครงการ หาย-นะ จึงเกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้กลุ่มคนที่มีทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ได้ตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเอง และระวังในการใช้ยาชนิดนี้ให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกต้องอีกด้วย
by Wasu Ploy Trilojwong
15.ของเจ้า – GODJECTS
Scope of work: Product Design, Website
Brief: “Godjects, or ของเจ้า is a brand of Thai spiritual offerings that supports the needs of superstitious believers seeking experiences of worship. Godjects simultaneously aims to communicate to the target group about the rituals and backgrounds behind each of the offerings. This will provide a better understanding and will help users to choose the right offerings for their needs according to certain situations or opportunities.”
“ของเจ้า” หรือ “Godject” มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น การไหว้เจ้าขอพร หรือการบนบาน “ของเจ้า” เป็นของไหว้หรือของแก้บนในแบบใหม่ ที่ถูกออกแบบให้น่าสนใจมากขึ้นโดยใช้กราฟิกและตัวอักษรประดิษฐ์ ที่ไม่ทิ้งหลักความเชื่อเดิมของคนรุ่นก่อนในเรื่องของความหมาย ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีของของไหว้ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ไหว้ และรูปแบบของของไหว้
by Natasha Sirikumar

16. Royally Yours – Sending You The King’s Love Melodies.
Scope of work: Postcards, Illustrations, and Motion Graphics
Brief: “

Facebook Comments
Share Button