Share Button

ประกวด Ajintai Thailand Band Ambassador 2019

15 ก.ย. 62 – คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์ มาดามลิซ่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาจินไตย  อินเตอร์กรุ๊ป  (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดการประกวด Ajintai Thailand Band Ambassador 2019 ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “เป็นการจัดกิจกรรมประกวดเด็กชาย หญิง ซึ่งการประกวดในวันนี้มีน้องๆ สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 84 คน เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 3 – 18 ปี เพื่อมาเป็นตัวแทนและร่วมงานกับ Ajintai Thailand Academy โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การส่งเสริมน้องๆเยาวชนที่ให้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงผลักดันความสัมพันธ์ของครอบครัว ภายในงานยังเปิดโอกาสและสนับสนุน ให้องค์กรผู้ด้อยโอกาสทางการได้ยินและองค์กรเด็กพิการ ออทิสติก ที่ความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะสังคม ทักษะทางภาษา และการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญเพื่อให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรา เพราะงานที่จัดขึ้นมาในรูปแบบของการสร้างความเท่าเทียมทางสังคม สร้างความสนุก ความสุขและเสียงหัวเราะให้แก่น้องๆเหล่านั้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสอันดีให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ได้นำสิ่งของต่างๆมามอบให้น้องๆที่ได้โอกาสอีกด้วย”

 

Facebook Comments
Share Button