Share Button

เพลง ‘ลอย’ ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อวันลอยกระทงคืนที่ควรเป็นวันจันทร์เต็มดวงแห่งการเฉลิมฉลอง


แต่เมื่อมีการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนไทย จึงขอใช้เพลงนี้เป็นวาระของการส่งความจงรักภักดี ส่งลอยไปถึงคนบนฟ้าที่จากไป และส่งดวงไฟแห่งความหวังให้คนไทยทุกคน

เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัท กะทิ กะลา จำกัด
www.katikala.com
02-939-5939 / 083-903-6993
facebook : katikalacompany

Facebook Comments
Share Button