Share Button

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ท้องสนามหลวง บริเวณพระบรมมหาราชวัง มูลนิธิพระคชบาล และกลุ่มควาญช้างจากเพนียดช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำช้างพรายเพศผู้จำนวน 11 เชือก ซึ่งเคยถวายงานการแสดงต่อหน้าพระที่นั่งหลายครั้งมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าประตูมณีนพรัตน์


จากนั้น ทางคณะควาญช้างได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีประชาชนโดยรอบที่สนใจร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อมาคณะควาญช้างและช้างทั้ง 11 เชือก ได้ร่วมกันเคารพอนุสาวรีย์ช้างสามเศียรและแสดงกิจกรรมให้ประชาชนได้รับชม

ประธานมูลนิธิพระคชบาล กล่าวว่า ตนได้นำกลุ่มควาญช้างและช้างพรายจำนวน 11 เชือก เดินทางมาเพื่อมีจุดประสงค์ร่วมกันคือ การแสดงความจงรักภักดีและถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในขบวนนั้นประกอบไปด้วยช้างนำ 1 เชือก ช้างมโหฬี 1 เชือก ช้างแทรก 1 เชือก ช้างส่วนที่เหลือเป็นช้างประกอบขบวน เพื่อให้สมพระเกียรติโดยการฝึกช้างพรายทั้งหมดที่มาร่วมขบวนในวันนี้

ทางปางช้างได้ใช้วิชาจากตำราหลวงจากพระราชวัง ยอมรับว่ามีความยากมากในการฝึกเพราะช้างพรายแต่ละเชือกมีอายุและมีน้ำหนักมาก การเชื่อฟังควาญช้างอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่ด้วยทุกคนรวมถึงช้างมีศูนย์รวมจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้การฝึกช้างขบวนนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

Facebook Comments
Share Button