Share Button

อีกครั้ง! เอชเอสบีซี จับมือ มธ. ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทยเสริมทักษะเชิงธุรกิจ
จัดแข่งขันทำแผนวิเคราะห์ตอบโจทย์ธุรกิจ
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติที่ฮ่องกง


ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันทำแผนวิเคราะห์ตอบโจทย์ธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในโครงการ HSBC Business Case Competition 2016 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาเข้าร่วมแข่งขัน โดยเป็นการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาและตอบโจทย์ธุรกิจตามที่กำหนด นักศึกษาจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของธุรกิจในระดับสากล และนำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งจากไทยและต่างประเทศ

นักศึกษาที่สนใจต้องรวมกันเป็นทีม ทีมละ 4 คน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเดียวกัน สามารถสมัครเข้าแข่งขันชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2016 ที่ฮ่องกงในเดือนมิถุนายน 2559 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 094-7828053, 094-7828074 อีเมล์ info.casecompetition@tbs.tu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.bba.bus.tu.ac.th

Facebook Comments
Share Button