Share Button

สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศ เนื่องจากได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.

โดยประชาชนทั่วไปที่จะเข้าเฝ้าฯต้องแต่งกายในชุดไว้ทุกข์ สีพื้นดำสนิท เสื้อ ห้ามมีลวดลาย เป็นเสื้อมีแขน ชายใส่กางเกงขายาวตลอด (ห้าม4-5ส่วน, ไม่มีรอยตัดหรือรอยขาด) หญิง สวมกระโปรงคลุมเข่า รองเท้า ให้เป็นรองเท้าหุ้มส้น (หากเป็นรองเท้าแตะ หรือรัดส้น ต้องถอดออก)

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าแถวเพื่อเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้เรียบร้อย จะได้ไม่เสียเวลาเข้าแถวรอ แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าเนื่องจากผิดระเบียบ แต่ถือเป็นการถวายความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อีกด้วย

Facebook Comments
Share Button