Share Button

เพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลำดับที่ 7 เพลง มาร์ชราชวัลลภ
ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ชื่อ “ราชวัลลภ” และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพื่อไว้ใช้ในพิธีสวนสนาม หลังจากนั้น ผบ.กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ได้มอบหมายให้พันตรี ศรีโพธิ์ ทศนุต แต่งคำร้องภาษาไทยถวาย มีห้องเพลงยาวกว่าเดิม จึงขอพระราชทานทำนองเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับคำร้อง ในการแก้ไขทำนองให้เข้ากับคำร้องนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยกร) ช่วยตรวจทาน และได้พระราชทานนามเพลงพระราชนิพนธ์นี้ว่า “มาร์ชราชวัลลภ” (The Royal Guards March) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕

มาร์ชราชวัลลภ
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง พันตรี ศรีโพธิ์ ทศนุต

เราทหารราชวัลลภ…รักษาองค์
พระมหากษัตริย์สูงส่ง
ล้วนแต่องอาจแข็งแรง
เราทุกคนบูชากล้าหาญ

วินัยเทิดเกียรติชาติไว้ทุกแห่ง
ใจดุจเหล็กเพชรแข็งแกร่ง…มิกลัวใคร
เราเป็นกองทหารประวัติการณ์
ก่อเกิดกำเนิดกองทัพบกชาติไทย

เราทุกคนภูมิใจ
ได้รับไว้วางพระราชหฤทัย
พิทักษ์สมเด็จเจ้าไทย
ตลอดในพระวงศ์จักรีฯ

เราทหารราชวัลลภ
รักษาองค์ฯ จะถวายสัตย์ซื่อตรง
องค์ราชาราชินี
ถ้าแม้นมีภัยพาลอวดหาญ

มิเกรงดูหมิ่นข่มเหงย่ำยี
เราจะถวายชีวีมิหวาดหวั่น
จะลุยเลือดสู้ตายจะเอากายป้องกัน
เป็นเกราะทองรบประจัญศัตรู

ฝากฝีมือปรากฏ
เกียรติยศฟุ้งเฟื่อง
กระเดื่องกองทัพบกไทย
ไว้นามเชิดชูราชวัลลภคู่ปฐพี

Facebook Comments
Share Button