Share Button

จิกกะบาล ตอนที่ 173 – Mild
สมาชิก
บดินทร์ เจริญราษฎร์ (เป้) – ร้องนำ
เจน มโนภินิเวศ (เต่า) – กีตาร์
พิทวัส ขุนทอง (ขุน) – เบส
ณธีพัฒน์ ประเสริฐมนูกิจ (ทอมท่อม) – คีย์บอร์ด
ไพสิฐ คำกลั่น (เป้) – แซ็กโซโฟน, คอรัส
ธงไชย ทิมพูล (ไมค์) – กลอง


Facebook Comments
Share Button