Share Button

จิกกะบาล ตอนที่ 177 – Armchair

สมาชิก วง อาร์มแชร์
อนุสรณ์ มณีเทศ (โย่ง) ร้องนำ / กีต้าร์
จตุตถพงศ์ รุมาคม (ผึ้ง) กีต้าร์
พีระพล ลีละเศรษฐกุล (จ้อ) เบส / แซ็คโซโฟน

Facebook Comments
Share Button