ลอยกระทงปีนี้ พิเศษกว่าปีไหนๆ ในรอบ 68 ปี พระจันทร์ใกล้โลกที่สุด ดวงใหญ่ที่สุด สว่างที่สุด เวลา น. ไปอาบแสงจันทร์เพ็ญพร้อมกับ เสียงเพลงไพเราะ จาก ธนนท์ จำเริญ ได้ตั้งแต่เวลา น. ณ งาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์…
Continue Reading