จิกกะบาล CHALLENGE - นาย กรชิต บุญสถิต์ภักดี OxQ จิกกะบาล CHALLENGE - ขอท้า นาย กรชิต นำเสนอเรื่องราวที่ #ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน หากพบหลักฐานในการพูดมาก่อนหน้า 25 กรกฎาคม 2563 วันที่ลงนามรับคำท้า นาย กรชิต ยินดี จะมอบ.....ให้…
Continue Reading