พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย และ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีประชนม์มายุบาวนานที่สุดของโลก(ในขณะที่พระชนม์ชีพอยู่ ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2550) รวมถึงยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดและยังมีพระชนม์ชีพอยู่(ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนถึง 13 ตุลาคม 2559) (ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย และ quinnessworldrecords)…
Continue Reading