จิกกะบาล Challenge กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ จิกกะบาล CHALLENGE - ขอท้า คะน้า กลัฟ คณาวุฒิ นำเสนอเรื่องราวที่ #ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน   หากพบหลักฐานในการพูดมาก่อนหน้า 22 กรกฎาคม 2563 วันที่ลงนามรับคำท้า คะน้า กลัฟ คณาวุฒิ ยินดี…
Continue Reading