บริษัท Moderncass International Cosmetics โดย ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์ Dcash Lifeford Paris และ Optimus ร่วมกับคุณวันวิสา ปสุนะ และคุณอัปสร ปสุนะ ผู้บริหารร้านประดิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวด แต่งหน้า ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ…
Continue Reading