Share Button

นิตยสาร “สีสัน” จะจัดให้มีการประกาศและมอบรางวัล Season Awards ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 28 แล้ว ในปีนี้ จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรม สวิสโซเท็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ผลการประกาศรางวัล และ ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิง “สีสัน อะวอร์ดส์” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 แบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้รางวัล อัลบั้มร็อคยอดเยี่ยม ได้แก่ “รักสนิยม” โดย อพาร์ตเมนต์คุณป้า

ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ Before Sunrise, After Sunset โดย พาราด็อกซ์, L.I.F.E. โดย ซัสเทเนอร์, “รักสนิยม” โดย อพาร์ตเมนต์คุณป้า, “ป๊อด / โป้ง / เมธี” โดย โมเดิร์นด๊อก
รางวัล ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ แมทท์นิแมร์ จากอัลบั้ม The Regime
ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ ศศิ จากอัลบั้ม Bampola, แมทท์นิแมร์ จากอัลบั้ม The Regime, ซัสเทเนอร์ จากอัลบั้ม L.I.F.E., เทเล็กซ์ เทเล็กซ์ส จากอัลบั้ม Melt Your Popsicle!,ไมน์ดเซ็ท จากอัลบั้ม Uncover, อภิรมย์ จากอัลบั้ม Remaster
รางวัล ศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยม ได้แก่ ธนกฤต พาณิชวิทย์ จากอัลบั้ม Alonevera
ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ ญามินท์ จากอัลบั้ม Bluesha, ธนกฤต พาณิชวิทย์ จากอัลบั้ม Alonevera, สุภัทรา อินทรภักดี โกราษฎร์ จากอัลบั้ม “คิดถึงเธอ” , ธัญญพัทธ์ ปิติโรจน์วดีกุล จากอัลบั้ม 2 Twelve,ยิ่งยง โอภากุล จากอัลบั้ม “ยิ้มสู้ฝัน”

รางวัล ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม ได้แก่ โมเดิร์นด๊อก จากอัลบั้ม “ป๊อด / โป้ง / เมธี”
ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ เก็ทสึโนวา จากอัลบั้ม The First Album, เดอะ โกสต์ แค็ท จากอัลบั้ม The Ghost Cat, อพาร์ตเมนต์คุณป้า จากอัลบั้ม “รักสนิยม”, โมเดิร์นด๊อก จากอัลบั้ม “ป๊อด / โป้ง / เมธี” , แมทท์นิแมร์ จากอัลบั้ม The Regime
รางวัล อัลบั้มยอดเยี่ยม ได้แก่ “ป๊อด / โป้ง / เมธี” โดย โมเดิร์นด๊อก
ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ Alonevera โดย ธนกฤต พานิชวิทย์, “รักสนิยม” โดย อพาร์ตเมนต์คุณป้า, “ป๊อด / โป้ง / เมธี” โดย โมเดิร์นด๊อก, The Regime โดย แมทท์นิแมร์
รางวัล ศิลปินร็อคยอดเยี่ยม ได้แก่ แบรนด์ นิว ซันเซ็ท อัลบั้ม Of Space and Time
ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ พาราด็อกซ์ จากอัลบั้ม Before Sunrise, After Sunset, ซัสเทเนอร์ จากอัลบั้ม L.I.F.E., อพาร์ตเมนต์คุณป้า จากอัลบั้ม “รักสนิยม”,โมเดิร์นด๊อก จากอัลบั้ม “ป๊อด / โป้ง / เมธี”, แบรนด์ นิว ซันเซ็ท อัลบั้ม Of Space and Time

รางวัล เพลงยอดเยี่ยม ได้แก่ “รถไฟขบวนแห่งความฝัน” : คำร้อง/ทำนอง – อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา, ศิลปิน – พาราด็อกซ์
ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ “ดื่ม” : คำร้อง/ทำนอง – ตุล ไวฑูรเกียรติ, ศิลปิน – อพาร์ตเมนต์คุณป้า , “รถไฟขบวนแห่งความฝัน” : คำร้อง/ทำนอง – อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา, ศิลปิน – พาราด็อกซ์, “ร้องไห้” : คำร้อง/ทำนอง – ประกาศิต แสนภักดี, ศิลปิน – อภิรมย์, “วันนี้เมื่อปีก่อน” : คำร้อง/ทำนอง – ธนัย อุชชิน, ศิลปิน -โมเดิร์นด๊อก , “เปลี่ยน” : คำร้อง/ทำนอง – ณฐพล ศรีจอมขวัญ, ศิลปิน – เดอะ โกสต์ แค็ท , “โชคดี” : คำร้อง/ทำนอง – ภูวดล วีระเสถียร, ศิลปิน -ญามินท์
รางวัล เพลงร็อคยอดเยี่ยม ได้แก่ “Fire (in Our Hearts)” : คำร้อง – ศุภลักษณ์ โตวัชระกุล , ทำนอง/เรียบเรียง – แบรนด์ นิว ซันเซ็ท
ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ “ซาตาน” : คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง – เสกสรรค์ ศุขพิมาย, ศิลปิน – เสก โลโซ , “หลุมศพปลาวาฬ” : คำร้อง/ทำนอง – อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา, เรียบเรียง – พาราด็อกซ์, ศิลปิน – พาราด็อกซ์, “Fire (in Our Hearts)” : คำร้อง – ศุภลักษณ์ โตวัชระกุล , ทำนอง/เรียบเรียง – แบรนด์ นิว ซันเซ็ท, ศิลปิน – แบรนด์ นิว ซันเซ็ท , “อสุรา” : คำร้อง – เหมือนพี่ จีระ สุวรรณกาศ, ทำนอง/เรียบเรีบง – ซัสเทเนอร์, ศิลปิน – ซัสเทเนอร์ , “Social Media”: คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง – สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส, ศิลปิน – ซูเปอร์สตาร์

view More & Full size Photos

รางวัล เพลงในการบันทึกเสียงยอดเยี่ยม ได้แก่ “รอยต่อ” : คำร้อง/ทำนอง – กิดาการ ฉัตรแก้วมณี, เรียบเรียง – แมทท์นิแมร์, ศิลปิน – แมทท์นิแมร์
ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ ,“คนบาป” : คำร้อง/ทำนอง – ชนุดม สุขสถิตย์, เรียบเรียง – ชนุดม, ศิลปิน – ชนุดม ,“รอยต่อ” : คำร้อง/ทำนอง – กิดาการ ฉัตรแก้วมณี, เรียบเรียง – แมทท์นิแมร์, ศิลปิน – แมทท์นิแมร์ ,“ฟังเสียงหัวใจ” : คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง – ตุด นาคอน แอนด์ มอสโคว ฟิช, ศิลปิน – ตุด นาคอน แอนด์ มอสโคว ฟิช ,“คนที่ลืมทุกอย่าง” : คำร้อง/ทำนอง – ธนภัทร กาญจโนภาส และ เทอดพงศ์ พงษ์จินดา, เรียบเรียง – อินธนูกับพู่ถุงเท้า, ศิลปิน – อินธนูกับพู่ถุงเท้า , “โอน้อยออก” : คำร้อง – ธนชัย อุชชิน, ทำนอง – ธนชัย อุชชิน และ เมธี น้อยจินดา, เรียบเรียง – โมเดิร์นด๊อก, ศิลปิน -โมเดิร์นด๊อก, “พลังงานจน” : คำร้อง – โป โปษยะนุกูล, ทำนอง – เมธี อรุณ, เรียบเรียง – ลาบานูน, ศิลปิน – ลาบานูน และ เปาวลี พรพิมล
รางวัล เพลงบรรเลงยอดเยี่ยม ได้แก่ “Lantom Flowers” : ทำนอง/เรียบเรียง/ศิลปิน – ภาสกร โมระศิลปิน
ผู้ถูกเสนอช่ือเข้าชิง ดังนี้ “Cloud” : ทำนอง – กฤตธิ์ สุวรรณธาดา, เรียบเรียง – ฟ็อกซี่, ศิลปิน – ฟ็อกซี่, “Caffeine Intoxication” : ทำนอง/เรียบเรียง – พนาย อิ่มใจ, ศิลปิน – พัชรพงศ์ เรืองหิรัญวงศ์ แอนด์ ฮิส เฟรนด์ส,“Life in Bangkok” : ทำนอง/เรียบเรียง/ศิลปิน – ศรายุทธ สุปัญโญ,“Traveleaf” : ทำนอง/เรียบเรียง/ศิลปิน – ภาสกร โมระศิลปิน,“Lantom Flowers” : ทำนอง/เรียบเรียง/ศิลปิน – ภาสกร โมระศิลปิน

Facebook Comments
Share Button