Share Button

เกี่ยวกับกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่มีข่าวแพร่กระจายกันอยู่ในขณะนี้ มีที่มาจาก facebook ของ Tongthong Chandransu หรือ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป. อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสภาพ หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๒.๕ / ๘๐๗๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมข้อความระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 แต่ภายหลังได้มีการลบโพสดังกล่าวออกแล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ได้มีการโพสผ่านทาง facebook ของ Tongthong Chandransu ความว่า ขอไม่กล่าวถึงเพราะตนยังไม่ได้เห็น แต่ขอให้รอให้มีฉบับทางการ ที่รัฐบาลออกข่าว หรือสำนักพระราชวังเผยแพร่ หากได้รับหมายกำหนดการมา รัฐบาลก็สามารถเผยแพร่ได้ โดยจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกาย และ รัฐบาลกำหนดวันหยุดราชการอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดเบื้องต้นที่ท%

Facebook Comments
Share Button