Share Button

ต้า พาราด็อก โพสบนเฟสบุ๊คส่วนตัวของตนเอง ว่า
“ขอเป็นอีกหนึ่งวงที่อยากเปลี่ยนความรู้สึกของการสูญเสียของคนไทย ให้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการทำความดีตามพ่อสอน
เพลง เสด็จประทับอยู่…

เนื้อ/ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา(ต้า)
เรียบเรียง Paradox
นักร้องรับเชิญ
วสกร เดชสุธรรม (เอส กล้วยไทย)
กิตติศักดิ์ บัวพันธุ์ (เอ๋ EBOLA)
คเณศ พักตระเกษตริน (บอมบ์ GANESHA)
และแฟนคลับ วงParadox
เปียโน ณรงค์วรรธ เมฆทิพย์พาชัย (เอก VENUS)
ครอรัส อาสนัย อาตม์สกุล (แม็ก ภูมิจิต)
Mix ,Mastered วารุศ SEVENDOGS รินทรานุกูล

Facebook Comments
Share Button