Share Button

เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ และ ภรรยา ควงคู่ให้สัมภาษณ์ หวานหยด ยอดคำหวานให้ภรรยาตลอด และแพลนเปิดโรงงานปั๊มทายาททันทีหลังเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ที่คาดว่าจะมีขึ้นประมาณต้นปีหน้า เนื่องจากปีนี้มีญาติผู้ใหญ่ของพี่เจมส์จากไป จึงไม่สะดวกจัดงานเลี้ยงฉลอง

view More & Full size Photos

Facebook Comments
Share Button