Share Button

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกัน จัดการแถลงข่าวโครงการ เดิน – วิ่งการกุศล “๙ นี้เพื่อประชา” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อเป็นงานที่ชาวไทยจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และระดมทุนจัดสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ร่วมด้วยศิลปินดารา ได้แก่ นภคปภา นาคประสิทธิ์(มะหมี่),โจนัส แอนเดอร์สัน, นรินทร์โชติ วชิรธรนิยมกุล (หนักแน่น), ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์ (เป้), มนัญญา ตริยานนท์ (เบนซ์), ภูดิศ สุริยะวงศ์ (นนท์), ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์ (แพร), สิทธิวัฒน์ อิ่มเอิบปฐม (เต้ย), มนสภรณ์ ชาญเฉลิม(พลอย), เบญจณัฏฐ์ อักษรนันทน์ (จิ๊บ), พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร (มีน), หฤษฎ์ ชีวการุณ (ซิงค์) นักกีฬา ได้แก่ วรวุฒิ อำไพวรรณ (วู้ดดี้) อดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย, พิมพ์อร คล้ายสุบรรณ นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย, ธันยพร พฤกษากร นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ฯลฯ

รายละเอียด ปฎิทินข่าว

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แถลงข่าว งานเดิน วิ่ง “๙ นี้เพื่อประชา”
ชวนคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจถวายพระพร ระดมทุนสร้างอาคาร นวมินทราบพิตร ๘๔ พรรษา

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าว งานเดิน-วิ่ง “๙ นี้เพื่อประชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี นอกจากเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยพร้อมใจร่วมกันถวายพระพร ณ จุดเส้นชัย และยังเพื่อร่วมระดมทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส
งานแถลงข่าวจะมีขึ้น ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.05 น. พิธีกร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับเข้าสู่งานและเรียนเชิญผู้บริหาร แถลงข่าวงาน เดิน-วิ่ง
“๙ นี้เพื่อประชา”
10.05 – 10.20 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวถึงความสำคัญ
ของอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
10.20 – 10.35น. ผศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวถึง
ความสำคัญของการจัดงาน เดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
10.35 – 10.50 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
กล่าวเพิ่มเติมถึงความพิเศษของงานเดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา
10.50 – 11.00 น. พิธีกร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วนัทปรียา พงษ์สามารถ กล่าวสรุปถึงความร่วมมือของ
หลายภาค ส่วน ศิลปิน ดารา และองค์กรต่างๆ ที่พร้อมร่วมแรงร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล
11.00 – 11.10 น. ตอบข้อซักถามแก่สื่อมวลชน
11.10 – 11.20 น. เชิญถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
11.20 – 12.00 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ตามอัธยาศัย
12.00 น. ปิดงาน
*****************************************************************************

Facebook Comments
Share Button