Share Button

ขอขอบคุณเพื่อนโคทุกคนที่อยู่กันมาถึง 11 ปี วันนี้พวกเราทำดีที่สุดแล้วและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข
แต่ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19 ทำให้เราต้องยุติการจัดงานภายในเวลา 22.00 น. ต้องขออภัยเพื่อนโคทุกคนมา ณ ที่นี้

ถึงแม้จากประกาศราชการ จะทำให้งานปีนี้ต้องยุติลงก่อนกำหนด แต่จากใจพี่วัวเลย…BMMF มีวันนี้ได้ ก็เพราะการสนับสนุนจากทุกคน พี่วัวและทีมงานทุกคนมีแรงใจในการจัดงานได้ ก็เพราะกำลังใจจากทุกคน พี่วัวรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกคนเสียดายและเสียใจมาก พี่วัวและทีมงานทุกคนก็เช่นกัน
หากงานที่เกิดขึ้นในปีนี้ ทำให้เพื่อนโคผิดหวังและไม่สบายใจ เรายินดีคืนเงินค่าบัตรให้เพื่อนโค

อย่างไรก็ตามพี่วัวต้องขอขอบคุณคนดู, ศิลปิน, ทีมงาน และชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนอีกครั้ง ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน BMMF เสมอมา โดยเฉพาะในปีนี้ ปีที่ทุกคนต้องการกำลังใจในการก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ไปให้ได้ สำหรับปีนี้พี่วัวหวังว่าเพื่อนโคทุกคนจะได้รับความสุขและความสนุกสนานกลับบ้านไปไม่มากก็น้อย

ไว้โอกาสหน้า…กลับมาเจอกันอีกนะมออออ

“ขอบคุณที่รักกัน”

แจ้งความประสงค์ของคืนเงินตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ธันวาคมนี้
หลังจากตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นแล้วจะเริ่มทยอยทำการคืนเงินตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

***เงื่อนไขการคืนบัตรของ ALL TICKET***
1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ผ่าน Call Center 02-826-7788
2. ลูกค้าส่งหลักฐานการซื้อที่มี เช่น Reserve ID (เลขคำสั่งซื้อ) หรือ SMS ยืนยันการชำระเงิน
3. แนบสำเนาบัตรประชาชน ที่มีชื่อตรงกับ Reserve ID (เลขคำสั่งซื้อ)
4. ใช้ระยะเวลา 7 วันตรวจสอบเอกสาร หลังจากได้เอกสารครบ
5. จ่ายเงินคืน
5.1 ชำระเงินค่าบัตรคอนเสิร์ตที่ 7-11
ให้รับเงินคืนที่ 7-11 ทุกสาขา ภายใน 7 วันทำการ
5.2 ชำระด้วยบัตรเครดิต
จะคืนวงเงินกลับ ภายใน 2 รอบบิล ตามบัตรเครดิตที่จ่ายชำระ ตามประเภทบัตรเครดิตที่ลูกค้าชำระ

***เงื่อนไขการคืนบัตรของ GMM LIVE***
1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ผ่าน Link From กรอกรายละเอียด
2. แนบหลักฐานการซื้อที่มี
เช่นหมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ เอกสารคำสั่งซื้อ
3. แนบสำเนาบัตรประชาชน ที่มีชื่อตรงกับหมายเลขคำสั่งซื้อ
4. แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน
5. ใช้ระยะเวลา 7 วันตรวจสอบเอกสารหลังจากได้เอกสารครบ
6. จ่ายเงินคืน
6.1 ชำระด้วยเงินสด หรือ เงินโอน จะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 15 วันทำการ
6.2 ชำระด้วยบัตรเครดิต จะคืนวงเงินกลับภายใน 2 รอบบิล ตามบัตรเครดิตที่จ่ายชำระ

***เงื่อนไขการคืนบัตรของ บัตรผ่อน GMM***
1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ผ่าน Link From กรอกรายละเอียด
2. แนบสำเนาบัตรประชาชน ที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนบัตรผ่อน
3. ใช้ระยะเวลา 7 วันตรวจสอบเอกสาร หลังจากได้เอกสารครบ
4. จ่ายเงินคืนโดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ

#BMMF11 #PEPSI #งานเดียวเที่ยวทุกเทศกาล

Facebook Comments
Share Button