Share Button

6th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2019
การแข่งขันศิลปะการเต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สถาบัน C.S.T.D.ประเทศไทย โดยคุณ วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้จัดการ CSTD ประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย, สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม จัดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ 6th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2019 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25-28 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา


การแข่งขันศิลปะการเต้นนี้ เป็นการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหลากหลายประเภทการแข่งขัน ทั้ง Classical Ballet, Lyrical Dance, Demi-Character, Modern Jazz Dance, Contemporary Dance, National Dance , Song &Dance, Repertoire และ Hip Hop & Street Dance ซึ่งจะมีสถาบันสอนศิลปะการเต้นทั่วประเทศไทยได้ส่งเยาวชนได้ร่วมเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 600 คน รวม 747 ระบำ แข่งขันทั้งหมด 13 รอบ โดยมีกรรมการจากสถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ในชื่อ CSTD Asia Pacific Dance Competition จัดโดยสถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย มีสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 30 สถาบันการสอนศิลปะการเต้นของ 12 ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 และเป็นที่น่ายินดีที่ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงละคร อักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
2. เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถด้านศิลปะการเต้นอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบศิลปะการเต้นที่เป็นมาตรฐานสากลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4. เพื่อให้ประเทศไทยได้สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และยกระดับขีดความสามารถ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเป็นศูนย์กลางของศิลปะการเต้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งในด้านการเรียน การสอน การแข่งขัน และอาชีพ
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแข่งขันไปสู่การศึกษาเพิ่มเติม และนำไป ต่อ ยอดการทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการเต้นระดับอาชีพในอนาคต
6. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม เกิดความรัก และ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ไทยมากขึ้น
การแข่งขันครั้งนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ท่าน ประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี คุณ วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้จัดการ CSTD ประเทศไทย และ คุณ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร์ ( เป็กกี้ ริสา หงส์หิรัญ) ให้การต้อนรับ

หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่28 เมษายน 2562 ทางสถาบัน CSRD ประเทศไทยได้จัดพิธีรับถ้วยพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
1.รางวัลสถาบันยอดเยี่ยม ( Best School Award ) สถาบัน Zen & Soloist Bangkok Dance Academy โดย คุณ นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ วรรธนะโกวินทร์
2.รางวัลคะแนนรวมบุคคลสูงสูด ( Aggregate Solo Cup )ด.ญ. พุทธิธีรา วนิชยางกูรานนท์
โดยมีท่าน ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีฯ และดร.รอยลฯยังมอบเกียรติบัตรให้กับสถาบันสอนศิลปะการเต้นที่ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 26 สถาบันด้วย

โดยครั้งนี้คุณ วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้จัดการ CSTD ประเทศไทย ได้เผยถึงการแข่งขันดังกล่าวด้วยว่า

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยมันมีหลายรูปแบบ แต่การแข่งขันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองด้วยการซ้อม เพื่อให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆปีที่เขาโตขึ้น เรียกว่าเป็นการเต้นที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ CSTDก็มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้ว ซึ่งก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจากความไว้วางใจทั้งเรื่องการจัดงานและเรื่องมาตรฐานการเต้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก300กว่าทีมในอดีต มาเป็น700กว่าทีมในปัจจุบัน ซึ่งปีนี้มีรำบำกว่า700ระบำ ถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยในตอนนี้ค่ะ ซึ่งครั้งนี้เราได้แชมป์จากประเทศไทยแล้ว เรายังได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงพระทานรางวัลให้การแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้ว และเราก็จะคัดเลือกทีมเยาวชนไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอีก14ประเทศ ที่เขาก็จะมีการคัดเลือกเช่นกัน โดยแชมป์แต่ละแชมป์ก็จะมีการมาเจอกันในเอเชียแปซิฟิคในเดือนสิงหาคม ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้โอกาสเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ

Facebook Comments
Share Button