Share Button

จิกกะบาล ตอนที่ 5 Jetset’er
สมาชิก
ที พิพิธพล พุกกะณะสุต (ร้องนำ)
โอ ทฤษฎี ศรีม่วง (กีตาร์)
หมู วรพจน์ วิศรุตนาถ (เบส)
เอ็ด ญาณวุฒิ จรรยหาญ (กลอง)

Facebook Comments
Share Button