Share Button

บอย โกสิยพงษ์” และ “นภ พรชำนิ” กับบทบาทใหม่การก้าวสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อบริษัท LIFEiS (ไลฟ์อีส)
“เพราะเชื่อในคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า…
ปลูกข้าว ย่อม ได้ข้าว ปลูกถั่ว ย่อม ได้ถั่ว ถ้าเราเติมวิตามินดีๆให้สังคมไทยในวันนี้ อีก 10-20 ปีข้างหน้าเราจะได้สังคมแห่งความเกื้อกูลกลับคืนมา…”

บอย-นภ LIFEiS (ไลฟ์อีส)
LIFEiS ธุรกิจโซเชี่ยลบิสเนส ที่มุ่งให้ความหมายและคุณค่าของชีวิต พื้นที่ของผู้รับและผู้ให้ สังคมแห่งการเกื้อกูล พลังแห่งการขับเคลื่อน ความรัก ความหวัง เพื่อสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ ในแต่ละช่วงวัย บอย-นภ ขอทำดีด้วยหัวใจไม่หวังผลกำไร

Facebook Comments
Share Button