เอไอเอส ร่วมกับ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens by AIS จัดงาน “AIS Exclusive Movie” วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens by AIS ชั้น…
Continue Reading