Share Button

กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ เข้าพิธีอุปสมบท วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ วัดโพธาราม จ.สุพรรณบุรี ฤกษ์ เคลื่อนขบวน นาคกัน ไปวัดเวลา 7.30 น.


Facebook Comments
Share Button