Share Button

โครงการ “ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส (Santa Kids)” ได้ดำเนินงานมานับเป็นปีที่ 10
20161102jiggabanposter%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%9b
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังให้เด็กทำความดีในรูปแบบต่างๆ อาทิ รู้จักการแบ่งปันความสุข ทุกรูปแบบต่อคนรอบข้างและสังคม ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุน “มูลนิธิพระดาบส” โครงการในพระราชดำริ จะจัดแถลงข่าวในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. ณ ห้อง D-108 (ฝั่งถนนเลียบทางด่วน) เดอะวอล์ค สาขาเกษตร-นวมินทร์

ภายในวันงานจะมีการแถลงข่าว 2 กิจกรรม ภายใต้โครงการนี้ คือ
1) แถลงข่าวการประกวด “ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี10” (Santa Kids) ตอนพิเศษ “ทำดีเพื่อพ่อ” แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว ประกวดแต่งเรียงความ และอ่านผลงานของตนเอง และ ประเภททีม ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทั้งสองประเภทจะประกวด ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงของฉัน”
2) แถลงข่าวการบันทึกเทป “เพลงสรรเสริญพระบารมี” ขับร้องหมู่โดยทูตน้อยซานต้าคิดส์ จำนวน 89 คน ซึ่งเทปดังกล่าวจะนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ

กำหนดการแถลงข่าว
กิจกรรม ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี10 (Santa Kids)
ตอนพิเศษ “ทำดีเพื่อพ่อ”
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00 น. – 16:00 น.
ณ ห้อง D-108 เดอะวอล์ค สาขา เกษตร-นวมินทร์

13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
13:30 – 16:00 น. เปิดเวที โดย ด.ช.ธนกฤษ มานะกุลชัยกิจ (มอธ) ทูตน้อยฯ ปี 5 ร้องเพลงของขวัญจากก้อนดิน
พิธีกร โดยคุณปราย ธนาอัมพุช เชิญผู้เกี่ยวข้องขึ้นพูดคุยบนเวที
– คุณดิศราพร อิศรารงกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด (ผู้จัดงาน)
– ผู้บริหาร เดอะวอล์ค ผู้สนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรม
– ผู้แทนมูลนิธิพระดาบสฯ
ชมการสาธิตอ่านเรียงความภายใต้หัวข้อ “ในหลวงของฉัน” โดย ด.ช.ธาม เพ็ญรุ่งสกุล ทูตน้อยฯ ปี 8
พิธีกรเชิญคณะกรรมการ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกติกาในการประกวด
– คุณดิศราพร อิศรารงกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด (ผู้จัดงาน)
– ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
– คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง
16:00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
พืธีกรเชิญทุกท่านร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับ ทูตน้อยซานต้าคิดส์ ณ ลานด้านหน้าอาคาร
จบงาน

Facebook Comments
Share Button