Share Button

“บี้ เคพีเอ็น – ธรรศภาคย์ ชี” จะเข้าพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ ศาลาใหญ่ วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โดยมีกำหนดการดังนี้
12.00 น. ทำพิธีปลงผมนาค
15.00 น. ทำพิธีอุปสมบท
20160913jiggaban14359214_10210356907498487_8742735478579325569_n

Facebook Comments
Share Button