พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศว่า ในวันนี้ (14 ตุลาคม 2559) เวลา 14:30 น. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจากโรงพยาบาลศิริราช อัญเชิญมายังพระบรมมหาราชวัง เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นพิธีโดยสมบูรณ์ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดสดพิธีเคลื่อนพระบรมศพในวันนี้ และรวมถึงตลอดจนพระราชพิธีอันจะปรากฏในอนาคตเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาต รวมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเผยแพร่รายการของสถานีตามปกติภายหลังเสร็จสิ้นการถ่ายทอดรวมการเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันนำข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อประชาชนในห้วงเวลานี้ เพื่อเป็นพลังใจซึ่งกันและกัน ลดความสับสน…
Continue Reading