#เหรียญที่ระลึก #จ่ายแลก ณ หน่วยจ่ายแลกสำนักงานบริหารเงินตรารังสิต (โรงกษาปณ์ รังสิต) ในวันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2559 นี้ แบ่งเป็น สำหรับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ในแต่ละวัน และผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อจองคิวไว้ สำหรับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ มีสิทธิ์แลกเหรียญที่ระลึกได้ ดังนี้ 1. เหรียญ 10 บาท 100…
Continue Reading