พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา ถึง สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ความคืบหน้าโดยภาพรวมมีความก้าวหน้าและจะเริ่มบวงสรวงราชรถในวันที่ 19 ธํนวาคม 2559 และตอกหมุดจุดกึ่งกลางของพระเมรุมาศในเดือนธันวาคม…
Continue Reading