จากเรื่องราวที่เริ่มต้นจากสมัย forward email เมื่อปีช่วงปี 2006 หรือ 2549 ราว 10 ปีมาแล้วนั้น ได้ปรากฎพบจดหมายที่มีเนื้อความ เหมือนกับ จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพฯ ที่ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547 แต่จดหมายฉบับที่ส่งต่อกันนั้น ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2547…
Continue Reading