Tag archives for 5ธันวาคม

Society

ประกาศ #วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติไทย #5ธันวาคม

วันนี้ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 มีประกาศจากทางสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย
Continue Reading
Society

วันที่ #5ธันวาคม เป็น #วันหยุดไหม ????????

คงเป็นคำถามที่ หลายคนไม่มั่นใจในคำตอบ ในช่วงเวลานี้ วันนี้ 19 ตุลคม 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ว่า ขอให้รอรัฐบาล ซึ่งต้องขออภัยและเห็นใจหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนที่จะต้องทำปฏิทินและไดอารี่สำหรับปี 2560 ล่วงหน้า ทั้งนี้การกำหนดวันหยุดยังต้องรอสักระยะหนึ่งเพราะจะต้องมีวันหยุดที่อยู่ในข่ายเปลี่ยนแปลงอยู่ 3-4 วัน แต่ขณะนี้ยังไม่สมควรที่จะบอกกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากต้องรอให้เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)…
Continue Reading
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!