“Music for the KING คอนเสิร์ตแห่งรัชสมัยเนื่องในวโรกาส 70ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ขององค์อัครมหาศิลปินแห่งสยาม Music for the KING: The Royal Gift to the World "ดุริยางค์แห่งองค์ราชัน มิ่งขวัญประชาสง่าสากล" สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.…
Continue Reading