Tag archives for เหรียญที่ระลึก

ข่าวประชาสัมพันธ์ & หมวดอื่นๆ

#22สิงหา #เปิดจอง #เหรียญที่ระลึก #พระราชพิธี ถวาย #พระเพลิง #พระบรมศพ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.- 30 ก.ย. 2560 จำกัด 1 คน จองได้ 3 สิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ บอกว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ เตรียมเปิดให้ประชาชนจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พสกนิกรชาวไทยและนานาประเทศ…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #จำหน่าย #เหรียญที่ระลึก #พระคลัง #เพชรยอดมงกุฎ #2556 #21พย เป็นต้นไป

กรมธนารักษ์ ได้จัดสรร เหรียญที่ระลึกพระคลัง เพชรยอดมงกุฎ พ.ศ. 2556 ให้กับ ธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,500 เหรียญ ทุกพื้นที่ และให้เริ่มจำหน่าย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งบางพื้นที่จะเริ่มจำหน่าย ในวันที่…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #นนทบุรี เปิดจ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก 18พย #วันแรก

ธนารักษ์พื้นที่ นนทบุรี เริ่มเปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก 3 วาระ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8:30น. เป็นวันแรก คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นจุดที่ยังมีเหรียญที่ระลึกให้แลกมากที่สุดในปัจจุบัน สอบถามโทร 02-580-0729 CR:กรมธนารักษ์
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #อยุธยา ให้จ่ายแลก #เหรียญที่ระลึก #20บาท #30บาท

เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญอะกริคอลา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดการจำหน่ายจ่ายแลก ราคาเหรียญละ 20 บาท และเหรียญละ 30 บาท (ใส่ตลับ) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #จันทบุรี #เปิดแลก #เหรียญ #สุดท้าย #21พยนี้

เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)” เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันละ 600 ชุด) แจกบัตรคิวเวลา น.จ่ายแลกเหรียญเวลา ๘.00 น. สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 เหรียญ ราคาเหรียญละ…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #นครศรีธรรมราช #เปิดแลก #เหรียญที่ระลึก #ในหลวง #รัชกาลที่9 #23พย

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้กำหนดเปิดจำหน่าย จ่าย แลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เหรียญเดี่ยว จำนวน 3,000 เหรียญ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดสิทธ์ิให้แลก 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชที่สนใจจะเก็บเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระต่าง…
Continue Reading
Society

#เหรียญที่ระลึก #จ่ายแลก ณ หน่วยจ่ายแลกสำนักงานบริหารเงินตรา รังสิต

#เหรียญที่ระลึก #จ่ายแลก ณ หน่วยจ่ายแลกสำนักงานบริหารเงินตรารังสิต (โรงกษาปณ์ รังสิต) ในวันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2559 นี้ แบ่งเป็น สำหรับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ในแต่ละวัน และผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อจองคิวไว้ สำหรับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ มีสิทธิ์แลกเหรียญที่ระลึกได้ ดังนี้ 1. เหรียญ 10 บาท 100…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #แพร่ #แลกเหรียญที่ระลึก 3 วาระ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้

ธนารักษ์พื้นที่แพร่ เตรียมเปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก 3 วาระ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เตรียมเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน, เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเหรียญที่ระลึกรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม รวม 3 วาระ ชุดละ 60 บาท ในวันจันทร์ที่ 14…
Continue Reading
Society

#ธนารักษ์ #เปิดแลก #เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 14พยนี้ 8.30น. ทั่วประเทศ

 หน่วยจ่ายแลกเหร๊ยญกรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จัดชุด ชนิดราคา 20 บาท 3 วาระ มาจัดแลก ชุดละ 60 บาท จำนวน 1000 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 1. เหรียญ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน ราคา 20 บาท 2. เหรียญเฉลิมพระชนม…
Continue Reading
Society

#เหรียญที่ระลึก #จัดชุด #50ปีฝนหลวง #80พรรษา #วิทยาศาสตร์ดิน #เปิดให้แลก #14พยนี้ #ธันวานี้ #ใหม่ 2 เหรียญ #20บาท BOI AEC

อธิบดีกรมธนารักษ์ แจ้งว่า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 วันนี้กรมจะเปิดให้แลกเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันสุดท้าย และจะปิดการแลกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเช็คสต็อคเหรียญ และกระจายเหรียญไปในต่างจังหวัด 76 จังหวัด ก่อนจะเปิดให้แลกเหรียญอีกครั้งพร้อมกันทั่วประเทศ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยจะจัดเป็นชุด 3 เหรียญ คือ 1.…
Continue Reading
Society

ธนารักษ์เตรียมจัดนิทรรศการเหรียญ ร. 9 – จัดชุดให้ประชาชนเก็บเป็นที่ระลึก

ประชาชนสนใจหาสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผลิตโดยกรมธนารักษ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเหรียญหมดเวียน,เหรียญที่ระลึก, เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ออกในวาระพิเศษ 24 แบบ จำนวน 3-4 ล้านเหรียญ ที่ยังมีให้เก็บสะสม เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ที่มีราคาหน้าเหรียญ มีหลายวาระพิเศษ เหรียญมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 นั้น มีทั้งหมด 6 แบบ คือ 1.…
Continue Reading
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!