เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง (อะกริคอลา)” เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันละ 600 ชุด) แจกบัตรคิวเวลา น.จ่ายแลกเหรียญเวลา ๘.00 น. สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 เหรียญ ราคาเหรียญละ…
Continue Reading