เพลง 'ลอย' ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อวันลอยกระทงคืนที่ควรเป็นวันจันทร์เต็มดวงแห่งการเฉลิมฉลอง แต่เมื่อมีการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนไทย จึงขอใช้เพลงนี้เป็นวาระของการส่งความจงรักภักดี ส่งลอยไปถึงคนบนฟ้าที่จากไป และส่งดวงไฟแห่งความหวังให้คนไทยทุกคน เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัท กะทิ กะลา จำกัด 02-939-5939 / 083-903-6993 facebook : katikalacompany
Continue Reading