เปิดตัวโครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ 3 gether : Run&Ride for Life” การรวมตัวกันครั้งแรก ของ 3 สถาบันแพทย์ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ…
Continue Reading