สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ #เริ่มรัชกาลใหม่ วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่รัฐสภา เวลา น. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 76/2559(เป็นพิเศษ) นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467…
Continue Reading