Share Button

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทาน ส.ค.ส ปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ในรูปแบบของ สมุดบันทึกปีจอ โดยพระราชทานอนุญาตให้จัดพิมพ์ 2 สี คือ สีม่วง และ สีเหลือง ราคาเล่มละ 150 บาท  สามารถหาซื้อเป็นของขวัญ ของที่ระลึกได้ที่ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พร้อมกล่องลูกฟูก วังสระปทุม ภาพปกเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมทั้งลายพระหัตถ์คำอวยพร

Facebook Comments
Share Button