Share Button

BTS ร่วมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางไปทำการถวายความอาลัยที่บริเวณ พระเมรุมาศจำลอง ทั้ง 9 ได้โดยการโดยสารรถไฟฟ้า BTS และในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รถไฟฟ้าบีทีเอส ให้บริการประชาชนทุกคนฟรี ตั้งแต่เวลา 06:00-24:00น. สำหรับส่วนขยาย บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560

Facebook Comments
Share Button