Share Button

ถึงนุช ทุกท่าน เนื่องจากมีนุช ไม่ได้ทำครบตามกติกาที่กำหนด และมีติดต่ออยากขอซื้อแหวนเสมือนจำนวนมาก แต่ของที่มีความหมายทางใจก็ยังไม่อยากให้ตีมูลค่าเป็นเงินทอง จิกกะบาล จึงคิดว่า สำหรับแหวนเสมือนในงาน(นอกงาน)เท่านั้น นุชที่ต้องการ พวกเรามาทำบุญร่วมกันเถอะนะ

โดย ทางทีมงาน จิกกะบาล ขอให้นุชทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. กดไลค์เพจ จิกกะบาล และ ตั้ง facebook เป็นสาธารณะ
2. แชร์ โพสนี้ ลงบน facebook
3. ไปทำบุญ ที่ใดก็ได้ เท่าใดก็ได้ แล้วถ่ายรูปมา เม้นเล่าให้ฟังว่าไปทำอะไรที่ไหนมา เท่าไร
4. แคปเจอร์ ภาพการแชร์ และภาพที่เม้นรูปต้นเองใต้โพสนี้ ส่งมาทาง inbox พร้อม ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
5. รอรับแหวน แล้วถ่ายรูป ส่งมาในคอมเม้นโพสอีกครั้ง

นุชที่ทำครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ และสัญญาว่าจะทำตาม ข้อ 5 ด้วย แอดจะทำการทะยอยส่ง แหวนเสมือน แหวนแทนใจ ให้ถึงบ้านทุกคน จนกว่าแหวนที่ได้มาจะหมด

นุชที่ได้รับแหวนหากต้องการให้ส่งแบบลงทะเบียน กรุณาแจ้ง ใต้คอมเม้นใบเวป โดยระบุ ชื่อ ลำดับ หากไม่มีการระบุ จะทำการจัดส่งแบบธรรมดา (นุชคนอื่นๆ ยังทำบุญกันต่อได้นะครับ ยังมีอีกรอบนะครับ)

รายชื่อผู้ใจบุญ รอรับแหวนหน้าบ้าน รอบที่1 44 วง
1. สิริลักษณ์ ชินบุตร
2. ปิยนุช อินทร์แย้ม
3. สาวิตรี แดงจา
4. วาดตะวัน ไชยวรรณ์
5. พัชรี ตรีบวรกุศล
6. ณัฎฐา ภู่ภิญโญยิ่ง
7. ดุสิตา ไชยทองศรี
8. ศุภัสรา ชลูดดง
9. สุกันยา ศิรินินทศักดิ์
10. วศินี วรธรรมาทิพย์
11. ภิญญดา พรทวีโชค
12. จริยา อุปนันท์
13. ดาวัลย์ บุญเกิดมา
14. รุจิรา แซ่เช่น
15. ญฎารัณกานต์ สุวรรณพิทักษ์
16. กฤตธีรา ถิ่นจันทร์
17. วีรวรรณ ทศทิศรังสรรค์
18. พรรณรัตน์ เหล่าเวชประสิทธิ์
19. อัญชลี เรืองเดช
20. ธัญยธรณ์ ศิริธนันต์ชัย
21. ดนยา อนันต์ธนา
22. จิตณา ชไนเดอร์
23. จิรพร แก้วเรือง
24. พราว มณีรัตน์
25. สัตตบุษย์
26. อทิตยา เสนะวงศ์
27. ธมลพรรณ หงษ์ทอง
28. บุษญา บุผู
29. ประนอม พูลพั่ว
30. ชรัสสา นุชอาวรณ์
31. วิชุดา จรูญรัตนกุล
32. ศรัณย์พร พรมมีเดช
33. อารียา เลยไธสง
34. กนกวิภา ขุดโพธิ์
35. จินดารัตน์ โกศล
36. รุจิณี มีประเสริฐเลิศสุข
37. อโณทัย สิงห์โตแก้ว
38. ปาลิดา นูระบ๊าฟ
39. ยุทธนา กัลยศิริ
40. กัญจณ์รัตน์ วงษ์บุญช่วย
41. สุดารัตน์ คล้ายพงษ์
42. รวีวรรณ จีนเพ็ชร
43. กรองแก้ว ภักดีคำ
44. สุพนิดา ไทยใจดี

Facebook Comments
Share Button