Share Button

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ปลื้มปริ่มกันยกใหญ่เมื่อสองดารา ต่าย-นัฐฐพนท์ ลียะวณิชและจ๊ะจ๋า-พริมรตา เดชอุดมได้รับเชิญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEAนำทีมจิตอาสาร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการเปิดตัว 4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559ประกอบด้วย โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 8.4 ล้านซีซี โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน 84 ฝาย โครงการ 84 ชุมชน ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA และโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ


ภายในงานได้รับเกียรติจากนายถวิล เปลี่ยนศรี ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานนี้ พระเอกต่าย-นัฐฐพนท์ อาสานำทีมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมบริจาคโลหิตท่ามกลางทัพสื่อมวลชนคับคั่ง ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมา
ต่าย-นัฐฐพนท์ ลียะวณิช กล่าวว่า “ผมและจ๊ะจ๋ารู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ทั้ง 4 โครงการล้วนเป็นโครงการที่พวกเราคนไทยสามารถมีส่วนร่วมได้ อย่างวันนี้ผมเลยขอนำทีมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาครับ”

Facebook Comments
Share Button