Share Button

โครงการฝนหลวง เป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ที่พระเอกหนุ่ม “ ฟลุค- จิระ ด่านบวรเกียรติ ” พระเอกทางช่อง 8 จากละครใจลวง ที่กำลังถ่ายทำ รู้สึกประทับใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย
20161111jiggaban%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%84-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b0-3
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี
“ฟลุค-จิระ” เปิดเผยว่า “เมื่อได้อ่านประวัติความเป็นมาของโครงการฝนหลวงหรือฝนเทียมที่พระองค์ท่านทรงคิดค้น ก็รู้สึกน้ำตาซึมในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อหลวง ที่ทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชนมาก่อนเสมอ และท่านสามารถเอาชนะธรรมชาติเพื่อสร้างฝนได้ สามารถวิเคราะห์อากาศ ทิศทางลมและสามารถกำหนดปริมาณสารเคมีที่ใช้ใส่เข้าไปในเมฆได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งต่างชาติก็นำไปปรับใช้กับปะเทศของเขา ที่เกิดวิกฤตภัยแล้งขาดแคลนน้ำอย่างหนักเช่นกัน ทำให้ผมได้คิดว่าต่อไปนี้ตัวเองจะต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดินเกิดบ้างไม่มากก็น้อยครับ สำหรับภาวะแห้งแล้ง เกิดจากสาเหตุคือการตัดไม้ทำลายป่า ให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็อยากจะฝากให้พวกเราทุกคนช่วยกันดูแล บำรุงรักษาป่าไม้และธรรมชาติครับ”

Facebook Comments
Share Button