Share Button

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยแต่โบราณ เปิด 28 สวนสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสามารถเข้าไปลอยกระทงได้ ตั้งแต่เวลา 15:00-24:00น.

ภาพจาก : ททท
ภาพจาก : ททท

กทม.ได้เปิดสวนสาธารณะ 28 แห่งทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนพาครอบครัวเข้าไปลอยกระทง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ได้แก่
1. สวนลุมพินี
2. สวนจตุจักร
3. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
4. สวนพระนคร
5. สวนสราญรมย์
6. สวนรมณีนาถ
7. สวนสันติชัยปราการ
8. สวนนาคราภิรมย์
9. สวนธนบุรีรมย์
10. สวนเสรีไทย (บึงกุ่ม)
11. สวนนวมินทร์ภิรมย์
12. สวนหนองจอก
13. อุทยานเบญจสิริ
14. สวนน้ำบึงกระเทียม
15. สวนวารีภิรมย์
16. สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร)
17. สวนสันติภาพ
18. สวนกีฬารามอินทรา
19. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
20. สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร
21. สวนวนธรรม
22. สวนทวีวนารมย์
23. สวนเบญจกิติ
24. สวนหลวงพระราม 8
25. สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71
26. สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ
27. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย)
28. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร)

Facebook Comments
Share Button